Evenementenzender

Een evenementenzender is een radioprogramma ter ondersteuning van een evenement..
Deze evenementenzender is via de FM-band in een beperkt gebied of een beperkte periode actief.

Als u een evenement organiseert, wilt u er natuurlijk zoveel mogelijk mensen van laten genieten.
Samen met Agentschap Telecom & het Commissariaat voor de media kunnen wij u daarbij helpen.

Iedereen die aan bepaalde wettelijke voorwaarden voldoet, kan van het Commissariaat voor de media toestemming krijgen om voor een bijzonder doel een radioprogramma uit te zenden.

In principe kan iedere natuurlijke of rechtspersoon toestemming krijgen voor het verzorgen van een evenementenzender, mits deze:

  • Onder de bevoegdheid van Nederland valt
  • Meerderjarig is.

Er is vooraf toestemming vereist van het Commissariaat voor de Media voor het verzorgen van een evenementenzender.
Na goedkeuring zal het Agentschap Telecom u een vergunning verlenen voor tijdelijk gebruik van frequentieruimte.

U kunt deze toestemming online aanvragen met behulp van het volgende formulier:
formulier aanvraag toestemming evenementenzender.

Na ontvangst van uw aanvraag toetst het Commissariaat voor de Media of het daadwerkelijk gaat om een radioprogramma voor een bijzonder doel. Binnen vier weken krijgt u bericht of u een uitzendvergunning krijgt.

Wanneer u groen licht krijgt kunt u bij het Agentschap Telecom frequentieruimte vragen voor de duur van het evenement.
Aan het verkrijgen van toestemming voor een evenementenzender van het Commissariaat zijn geen kosten verbonden.

De FM-omroepband is een druk bezette omroepband en al lijkt de band vrij vol, voor kleine toepassingen zoals een evenement is er vaak nog wel frequentieruimte te vinden.

Het gaat dan om frequentiegebruik met een laag vermogen, een zeer beperkt verzorgingsgebied, voor hoogstens enkele dagen, én met de zekerheid dat ander frequentiegebruik niet wordt gestoord.

U kunt een vergunning aanvragen voor evenementen als:

  • een incidenteel georganiseerde culturele manifestatie;
  • een muziekuitvoering;
  • een podiumvoorstelling;
  • een sportevenement of festival met publiek

Een vergunning voor uw evenement vraagt u aan met het onderstaande aanvraagformulier:
Aanvraagformulier-lokale-omroep-en-evenementenomroep.pdf

Agentschap Telecom behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst.
Stuur uw aanvraag uiterlijk tien werkdagen voordat het evenement plaatsvindt naar Agentschap Telecom.

error: ©2016 FM ZENDERS